MISSIE & VISIE

DE B-100 is gestart vanuit het idee dat de Belgische kunstenwereld nog altijd niet genoeg ruimte geeft aan nieuw talent, maar steeds teruggrijpt naar vaste waardes die reeds naam maakten.

Naast de steeds durende terugkomst van vaste waarden, verliest de culturele sector niet louter zijn link met nieuw talent, maar blijft het eveneens vastzitten in oude tradities en kunstvormen die al lang gekend en ontdekt zijn. De B-100 wil hier verandering in brengen: we restart.

Op laagdrempelige wijze en uit de communities die het team achter de B-100 al kent, benaderen we nieuwe artiesten die nog geen platform kregen om hun kunst tentoon te stellen: op podium, in een expositie, in een runway, ... Deze laagdrempeligheid gaat echter hand in hand met kwaliteit

De B-100-crew gelooft standvastig in kwaliteit en een stempel drukken op artistieke wereld op volledig eigenzinnige en avant-gardistische wijze. We bepalen zo onze eigen wetten en zijn niet onderhevig aan veranderingen, maar kunnen inpikken op elke golf dankzij onze flexibiliteit.